Will Kymlicka

Catalan

 • Multicultural Citizenship has been translated into Catalan as Ciutadania multicultural (Ediuoc, Barcelona, 1999).
 • "Will Kymlicka: "La nostra economia es basa en l'explotació dels altres animals", Ara (Barcelona), January 5, 2019. For the interview, click here.
 • "Justice and Security in the Accommodation of Minority Nationalism", translated into Catalan in Ferran Requejo and M. Caminal (eds.) Liberalisme politic i democracies plurinacionals (Institut d'Estudis Autonomics, Barcelona, 2009).
 • "El multiculturalisme nord-americà a l'arena internacional", in Joseph Maila and Maria-Àngels Roque (eds.) Els reptes de la interculturalitat a la Mediterrània (Edicions Proa, Barcelona, 2001), pp. 35-48.
 • "Immigrant Integration and Minority Nationalism" translated into Catalan as "Multiculturalisme d'immigració i federalisme plurinacional. Noves propostes" in Digithum: revisa digital d'humanitas #2 (2000). https://digithum.uoc.edu/articles/abstract/10.7238/d.v0i2.605/.
 • "El `culturalisme liberal': un consens emergent?" in Idees Vol. 7 (Barcelona) (2000), pp. 96-108.
 • "Del Cosmopolitisme il.lustrat al nacionalisme liberal", in Montserrat Guibernau (ed.) Nacionalisme: debats i dilemes per a un nou mil.lenni (Edicions Proa, Barcelona, 2000), pp. 19-42.
 • "Entrevista a Will Kymlicka" in Idees: Revista de temes contemporanis Vol. 5 (2000), pp. 31-40
 • "Del Cosmopolitisme il.lustrat al nacionalisme liberal" in Idees: Revista de temes contemporanis, Vol. 2 (1999), pp. 26-45.
 • "Entrevista a Will Kymlicka" in Ambits de Politica i Societat #8 (1998)
 • "El nacionalisme mal entès" in El Contemporani, Vol. 10 (1996), pp. 39-45.