Will Kymlicka

Dutch

  • Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights translated into Dutch as Zoöpolis: Een politieke theorie van dierenrechten by Uitgeverij Noordboek, Gorredijk, 2022, 542 pp.
  • Finding Our Way translated into Dutch by VUB Press (Brussels, forthcoming).
  • "Waarom huisdieren onze medeburgers moeten worden", Filosofie (Netherlands), May 2017. here.
  • "Eén met de dieren", De Volkskrant, November 18, 2016, pp. 47-49.
  • "Filosoof en Eredoctor Will Kymlicka: Dierproven: de verboden vrucht?", Campuskrant, 19 November 2014, p. 6. (Interview in KU Leuven official newspaper, in Flemish).
  • "Eredoctoraat Voor Will Kymlicka: West-Europeanen zien migranten te veel als bedreiging", Veto 41/10, November 10, 2014, p. 13 (interview in KU Leuven student newspaper, in Flemish).
  • "Multicultural States and Intercultural Citizens" has been translated into Dutch as "Multiculturele staten en interculturele burgers", in Bart van Leeuwen and Ronald Tinnevelt (eds.) De multiculturele samenleving in conflict: Interculturele spanningen, multiculturalisme en burgerschap (Acco, Leuven/Voorburg, 2005), pp. 55-77.
  • "De integratie van immigranten en het minderheids-nationalisme" in Sven Gatz and Patrick Stouthuysen Een Vierde Weg? Links-Liberalisme als traditie en als orientatiepunt (VUB Press, Brussels, 2001), pp. 323-59.
  • "Van verlicht kosmopolitisme tot liberaal nationalisme" in Ethiek & Maatchschappij Vol. 3/1 (2000), pp. 3-20.
  • "Interview" in Krisis: Tijdschrift voor Filosofie (Amsterdam) #62, March 1996, pp. 43-52.