Will Kymlicka

Polish

  • Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, translated into Polish by Oficyna 21, Warsaw, forthcoming.
  • Contemporary Political Philosophy: Second Edition, translated into Polish as Współczesna filozofia polityczna (Fundacja Aletheia, Warsaw, 2009), 578 pp.
  • Contemporary Political Philosophy, first edition, translated into Polish as Wspolczesna Filozofia Polityczna (ZNAK, Krakow, 1998).
  • "Citizenship in Culturally Diverse Societies", translated into Polish as "Obywatelstwo w Kulturowo Róznorodnych Spoleczenstwach" in Bronislaw Misztal and Marek Przychodzen (eds.) Aktualnosc wolnoscie (Aletheia, Warsaw, 2005), pp. 29-89. (co-authored with Wayne Norman)
  • "Liberalism and Communitarianism" translated into Polish as "Liberalizm a Komuinitarianizm", in Pawel Spiewak (ed.) Komunitarianie: Wybór tekstów (Aletheia, Warsaw, 2004), pp. 151-78.
  • "Community" translated into Polish as "Braterstwo" in Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, eds. R. E. Goodin, P. Pettit (KIW, Warsaw, 1998), pp. 472-88.