Will Kymlicka

Turkish

 • Liberalism, Community and Culture translated into Turkish by Mak Grup Medya, Ankara, forthcoming.
 • Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights translated into Turkish as Zoopolis: Hayvan Haklarının Siyasal Kuramı by Koc University Press, Istanbul, 2016, 358 pp.
 • Contemporary Political Philosophy: Second Edition is translated into Turkish as ÇagdaÕ Siyaset Felsefesine GiriÕ (Bilgi University Press, Istanbul, 2004), 671 pp.
 • Multicultural Citizenship is translated into Turkish as Çokkültürlü Yurttaslik, by Ayrinti Yayinlari (Istanbul, 1998) (with new preface).
 • “Human supremacism: why are animal rights activists still the orphans of the left?” translated into Turkish as “İnsan Üstünlükçülüğü: Hayvan Hakları Aktivistleri Neden Hâlâ “Solun Kimsesizleri”?, birikim dergisi, August 1, 2019.
 • "The Essentialist Critique of Multiculturalism: Theory, Policies and Ethos" translated into Turkish as "Will Kymlicka'dan: Bir "Deli Gömleği" Olarak Çokkültürcülük" in Sosyal Bilimler: Kayda Değer Akademik Metinler (Social Science: Noted Academic Texts, 2016).
 • "Transitional Justice, Federalism, and the Accommodation of Minority Nationalism" translated into Turkish as "Geçiş Dönemi Adaleti, Federalizm Ve Azinlik Milliyetçiliğinin İçselleştirilmesi" in Elçin Aktoprak and Celil Kaya (eds) 21. Yüzyilda Milliyetçilik: Teori Ve Siyaset (İLETİŞİM, Istanbul, 2016), 47-94.
 • "Multiculturalism: Success, Failure, and the Future" translated into Turkish as "Çok Kültürlülük: Başari, Başarisizlik ve Gelecek" in Fatih Öztürk (ed.) Yeni Anayasa Için Yol Haritasi [A Route Map for a New Constitution For Turkey] (Adalet ve Hukuk Derneği, Istanbul, 2012), pp. 219-54. Also in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (Journal of the Faculty of Law at Istanbul University), Vol 70/2 (2012): 297-332.
 • "The Futures of Nationalism" translated into Turkish as "Sonuc: Milliyetciligin Gelecegi", in Umut Ozkirimli (ed.) 21. Yuzyilda Milliyetcilik (Istanbul Bilgi University Press, 2008), pp. 159-66.
 • "Community" (chapter 6 of Contemporary Political Philosophy) excerpted and translated into Turkish as "Yükümsüz Özne" in Liberaller ve Cemaatçiler, eds. Andre Berten, Pablo da Silveira, Herve Pourtois (Dost Kitabevi, Ankara 2006).
 • "Return of the Citizen", translated into Turkish as "Vatandasin Dönüsü", in Ayse Kadioglu (ed.) Vatandasligin Donüsümü: Üyelikten Haklara (The Transformation of Citizenship: From Membership to Rights) (Metis, Istanbul, 2008), pp. 185-217.